lördag 18 oktober 2008

Action på havsbottnen

Virus är den livsform som skapar action på havsbottnen. Fram tills helt nyligen trodde forskarna att mikrober var det enda som kunde leva i bottensedimenten i de stora världshaven. Men ny forskning visar att det också finns stora mängder virus. Virusen orsakar sjukdom, och ond bråd död hos bland annat mikroberna som finns i bottensedimenten.


Mikroberna har en viktig uppgift, nämligen att hjälpa till att bryta ned det kol som kommer av människans användande av fossila bränslen, samt den kolmängd som virvlar upp ur bottensedimenten på havsbottnarna. Om mikroberna skulle minska i antal, eller helt försvinna, skulle växthuseffekten snabbt bli mycket, mycket högre än den är idag. Så, havsbottensedimenten är det viktigt att bevara i görligaste mån, så att vi får ha kvar de viktiga mikroberna.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner