onsdag 3 december 2008

Hemspråk.nu!

Redan i förra veckan började debatten kring hemspråksundervisning. Jag skrev då ett inlägg, som den intresserade kan läsa här.

Idag aktualiseras inlägget, eftersom SvD presenterar en genomgång parti för parti över deras respektive hållning till hemspråksundervisning. Föga förvånande är allianspartierna åter en gång villiga att bortse från forskning (hemspråk ger eleven bättre resultat i skolan), och anser därför inte att utrymmet för hemspråk i skolan bör utökas.

Detta uttalande går hand i hand med en mängd andra beslut alliansen har fattat - och som har bidragit till ett tvåtredjedelssamhälle. Situationen blir inte bättre av att blunda för behovet av hemspråk, utan det är ett sätt att få ytterligare människor att placeras i den icke-önskvärda tredjedelen. Det är inte ett samhälle jag vill vakna upp i.

Om Sverige ska kunna fortsätta kalla sig för en modern demokrati måste politikerna börja se till att alla invånare i landet ges samma möjligheter. Och det gör man inte om man förnekar vissa barn chansen till en god utbildning. Man är nämligen inte dum i huvudet bara för att man inte kan säga det på svenska.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

Bengt Axmacher sa...

Om man uppger att forskning visar att hemspråksundervisade barn klarar sig bättre i skolan så bör man meddela var man hittar den forskningen. Det är fullt möjligt att du har rätt, men man vill gärna kontrollera, för det är ingen självklarhet.
Det är också helt klart att man inte är dum bara för att man lärt sig något på ett annat språk. Men bor man och skall arbeta som vuxen i Sverige, så är det otvivelaktigt en fördel att kunna använda sina kunskaper på svenska.
Talrika hatfulla kommentarer om alliansen och särskilt moderaterna pryder inte precis upp en blogg som annars är fin och välskriven. Även meningsmotståndare är människor och kan ha goda avsikter.

Anna G Rahm sa...

Du efterlyser belägg för att hemspråksundervisning ger bättre studieresultat, och det ska du självklart få.

Skolverket säger så här.

Pedagogikstuderandes rön presenterade i ett examensarbete finner du här.

Regeringen har tidigare uttalat sig till förmån för hemspråksundervisning.

För fler källor till mitt uttalande att hemspråksundervisning ger bättre studieresultat oavsett ämne hänvisar jag till Skolverkets hemsida, där ett flertal rapporter finns att ta del av.

Vad gäller mina uttalanden kring alliansens och sverigemoderaternas politiska olämplighet skulle ingen vara gladare än jag om jag slapp skriva dem. Men, så länge denna människoföraktande politik förs skulle jag inte kunna se mig själv i spegeln om jag inte sa vad jag tyckte om den. Att, som du säger, även meningsmotståndare kan ha goda avsikter är min fasta övertygelse. Problemet med sittande regering är att jag inte ens med lupp kan ana dessa goda avsikter.

Jag uppskattar emellertid din komplimang för välskrivna inlägg, och tackar.

Mirja sa...

Vad pratar du för hemspråk? Ja, ursäkta, men det kallas för modersmål och modersmålsundervisning i alla Skolverkets dokument och kursplaner osv.... och har kallats så åtskilliga år.... så att om du säger åt folk att kolla på Skolverket och de letar efter "hemspråk" så finns den ju inte! (fast det skulle nog vissa vara glada för). Likaså forskning - klart hittar man inget forskning ocm man letar efter "hemspråk", därför att i all forskning kallas det modersmål. Nationalencyklopedin definierar ordet så här:
modersmål, det språk som barn lär sig först (förstaspråk). Modersmålet är det redskap som barn lär sig utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld. I flerspråkiga uppväxtmiljöer kan barn tillägna sig två eller fler olika modersmål samtidigt. Sedan 1998 är inom det svenska skolväsendet modersmål benämning på språk, annat än svenska, som utgör ett levande inslag i en elevs hemmiljö.
Tack för ordet:-) hälsar modersmålslärare i det officiella minoritetspråket finska; Mirja Markkula

Anna G Rahm sa...

Städare, lokalvårdare och hygientekniker...

I folkmun lever begreppet hemspråk fortfarande kvar, men tack för ditt påpekande som underlättar i sökningen på Skolverkets sida.

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner