torsdag 27 november 2008

Hemspråksundervisning är en investering för framtiden

Ja, det är väl klart som sjutton att undervisning i olika ämnen på modersmålet ger bättre resultat än undervisning på ett andra- eller främmande språk. Hemspråksundervisningen måste därför självklart finnas kvar, och satsas på - om man vill att alla elever i den svenska skolan ska få mer jämställda förutsättningar för att lyckas uppnå hyfsade resultat och inhämta mer än elementära kunskaper. Jag tycker att det bevisas klart och tydligt av det DN skriver idag, att elever som går på hemspråksundervisning till och med har högre betyg i genomsnitt än barnen med svenska som modersmål.

Hemspråkslektionerna är ett gyllene tillfälle, inte minst i de naturvetenskapliga ämnena, att få komplicerade fenomen förklarade och tydliggjorda. För, att tvingas kämpa med att dels lära sig nya faktakunskaper och dels kämpa med språket man ska lära sig det på (svenska i det här fallet) blir för många barn en övermäktig uppgift, och dessa barn tvingas därför lämna grundskolan utan godkända betyg som kvalificerar till gymnasiestudier - något som i än högre grad skulle bli synligt om man rationaliserar bort hemspråksundervisningen.

I många, i synnerhet afrikanska länder, tillämpar man systemet med att från årskurs 6 undervisa helt på ett främmande språk - antingen majoritetsspråket i landet, eller det gamla kolonialspråket - trots att man tidigare oftast inte ens har läst språket i fråga. Mångas kunskaper lämnar därför mycket i övrigt att önska.

Men, det är knappast individen själv som kan klandras för att han/hon inte lyckats tillägna sig erforderlig kunskap när verktygen för att ta till sig den samma inte har erbjudits. Och, det skulle vara tragiskt att se samma utveckling för skoleleverna här. För framtidens skull bör hemspråksundervisningen få fortleva och kosta pengar - det är en investering på sikt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner