onsdag 26 november 2008

TÄNK OM, TÄNK RÄTT, BEATRICE!

Det som inte borde ha varit mer än en norgehistoria, nämligen att Norge vill stifta en lag som gör det möjligt att lagföra norska medborgare i Norge för brott de begått (att de påstås ha köpt sex) utomlands, har uppmärksammats av representanter för vänsterpartiet och av Beatrice Ask. Båda parter anser det vara ett gott initiativ, och ställer sig inte helt främmande till att en sådan lag skulle stiftas även i Sverige. Att Beatrice Ask förespråkar en liknande lagstiftning i Sverige förvånar knappast, hon representerar ett parti som gärna kringskär svenskars göranden, men att vänsterpartiet gör det - trots att Gudrun Schyman och hennes vulgärfeminism har lämnat partiet - är långt mer förvånande. Har man i Rosenbad slutat tänka?


Konsekvenserna av denna lag skulle, likt det många andra bloggare skriver, bli helt absurda. För, om vi hävdar att svensk lag ska gälla oavsett vilket land vi befinner oss i måste vi acceptera andra länders rätt att tillämpa samma princip i Sverige. Plötsligt står vi inför ett samhälle som ser helt annorlunda ut än det vi har vant oss vid, och vars excellens politiker gärna ivrar för i internationella sammanhang. Rättigheter och skyldigheter som vi har kämpat så länge för att uppnå ska plötsligt bara gälla vissa människor boende i landet, i stället för som idag alla som bor här. Införandet av en sådan här lag skulle främst borga för en institutionaliserad anarki, där det rådande etablissemanget står maktlös i att skydda sina invånare samtidigt som man ser samma invånare falla offer för, det som i alla andra fall brukar kallas, en brutal, trångsynt och gammalmodig lagstiftning.

Det enda positiva, om än mycket långsökta, med förslaget är att det skulle generera en jäkla massa nya jobb. Nu kanske ni undrar vad jag menar, men det är inte alls svårt. Ni kan ju själva föreställa er hur många spioner det skulle krävas för att man skulle kunna hålla koll på alla svenska utlandsresenärer och se till att de inte bryter mot sexköpslagen. Inrättandet av svenska polisstationer i varje liten utländsk by, dit man sedan tidigare känner till att svenska turister åkt för att köpa sex, för man måste ju kunna anmäla brottet på plats...

Nej du, lilla Beatrice. Det är inte en så bra idé som du tror att stifta en sådan här lag. Tänk om, tänk rätt!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

sossen e som polyfem
enögd, tycker folks problem

är ofina, för underklass
dom ska ha det riktigt kass

"rörelsen" vår struntelit
tycker vanligt folk är skit

läxar upp oss varje da
säjer bara bla bla bla

floskler floskler floskler blaj
inte minst på första maj!

+

nog fanken e man liberal
oljigt inställsam och hal

överklassen kan nog dra
maktens slipsten ganska bra

kallar sig vår frihetsvän
älskar bara pånboken

den egna, haha, vilken sköld
för rätten, tycker skatt är stöld

vill ni komma ingenstans?
rösta på vår Allians!

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner