fredag 24 oktober 2008

Undantaget som bekräftar regeln

Att selektivt kunna radera minnen låter alldeles fantastiskt. Ja, nästan för bra för att vara sant. Så, förmodligen är det bara lögn - det brukar det ju vara som låter så otroligt bra.

Men, om vi nu utgår från att forskarna faktiskt kan utarbeta en metod där man kan radera obehagliga och ovälkomna minnen. Vad skulle det då kunna innebära?

För alla dem som råkat ut för tortyr, eller gått igenom ett trauma av något slag borde denna minnesradering betyda en mycket snabbare återhämtning och återgång till något som kan kallas ett "normalt" liv. För dem som lider av fobier framkallade av något obehagligt minne skulle det medföra en drastisk förändring av livsföringen - och fobin försvinna, får man anta.

Så låt oss alla hoppas att detta inte är en i den långa raden av saker som inte är sanna, bara för att de låter för bra för att vara sanna, utan att detta är undantaget som bekräftar regeln.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner