söndag 5 oktober 2008

Stärk vittnens skydd

Två saker rapporteras idag i media som skulle kunna påverka individers o-/vilja att vara polisen behjälplig i brottsutredningar och som vittnen. Den första är att samtliga förhör i tingsrätten föreslås videobandas, och den andra att unga kriminella kommer över information om vittnen mot dem genom att begära ut handlingar från socialen.

Med alliansens förslag om civilkuragelag i bakhuvudet - en lag som faktiskt skulle tvinga dig att ingripa i pågående brott - tycker jag att vittnens skydd mer och mer holkas ur. Det är en sak att ingripa i en akut situation. Din insats kan ju faktiskt bestå i att ringa 112. Men, att stå i vittnesbåset i tingsrätten, och veta att vartenda ord du säger kommer att finnas kvar på film (som liksom all annan fysisk egendom kan hamna i orätta händer) är en helt annan, många gånger mer skrämmande händelse.

Att unga kan få tillgång till vittnens namn och adresser via sina akter på socialen borde vara lätt, precis som man påpekar i artikeln, att åtgärda. Sekretessbelägg alla namn, som inte är aktinnehavarens eget i dokumenten. För att de unga som faktiskt har modet och ryggrad nog att anmäla eller uttala sig om kriminalitet - inte sällan i den egna bekantskapskretsen - ska behöva betala för sitt rättstänkande genom att utsättas för hot, förföljelse eller utpressning kan inte få fortgå.

Samhället kan inte vänta sig att medborgarnas lust och mod i det gemensamma arbetet för att stävja brottslighet ens kommer att finnas kvar när den egna säkerheten ställs inför nya hot.

Stärk vittnesskyddet!

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner