måndag 1 september 2008

Gör om, gör rätt!

Nog för att det är bra att medicinvetenskapen gör framsteg och tar fram nya produkter. Men, Champix - ett läkemedel som nu testas för att hjälpa snusare att sluta snusa - är inte ett sånt exempel. (Länken under Champix leder till deras, allt annat än kritiska reklamkampanj... Inget om allvarliga biverkningar där, inte.)


Då man under de första två åren som preparatet såldes i USA fick in sammanlagt 3000 rapporter om olika allvarliga biverkningar borde man skrota produkten. Ett läkemedel som är så osäkert att använda tjänar inte riktigt sitt syfte.

I FASS är listan diger över rapporterade biverkningar (läkemedlet används vid rökavvänjning i Sverige). Att man nu vill göra ytterligare kliniska tester på försökspersoner kan jag inte förstå, som sagt.

Dumpa preparatet. Gör om, gör rätt!

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner