fredag 5 september 2008

Flytta inte fokus från det egentliga problemet

Jan Björklunds sätt att manipulera statistisk för att den ska spegla hans syften är förkastligt. Att dessutom beställa ny statistik från Skolverket med hopp om att denna från början ska ge honom de verktyg han anser sig behöva för att belysa de faktiska och existerande problemen inom den svenska skolan är inte ett vitten bättre. Men, sakfrågan kvarstår.

Den svenska skolan är på väg mot sin egen undergång! Därför är det med stor belåtenhet jag läser i dagens SvD att fler och fler står upp för att i sak (inte i metod) ge Björklund sitt stöd i hans tröstlösa kamp mot den flumifierade skolan.

SvD 1, SvD 2, Den svenska skolvärken, Expressen

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner