fredag 29 augusti 2008

Flytta inte fokus från skolans låga kvalité

Oavsett vad och hur felaktigt Jan Björklund än har citerat i sin argumentation för den undermåliga undervisningen i svensk skola kvarstår faktum. Den svenska skolan är ett sjunkande skepp!

Som f.d. yrkesverksam lärare och med barn i grundskolan anser jag mig ha tillräcklig inblick i ämnet för att faktiskt ha rätt att uttala mig som jag gör.

De senaste femton åren har varit en ständig utförslöpa för den svenska grundskolan. Resultaten har blivit sämre, och kunskaperna mer och mer urvattnade. Det kan inte få fortsätta i denna riktning om vi även i framtiden vill ha ett fungerande land. Tänk på att det är dagens skolbarn som inom en inte alltför avlägsen framtid faktiskt ska ta över styret av samhället och dess viktigaste funktioner. Och genom att tiga, eller flytta fokus till huruvida Jan Björklund citerat korrekt eller inte, gör vi barnen en otjänst. Utan kunskaper blir livet oöverstigligt svårt.

I mitt tidigare inlägg, "Den svenska skolvärken" utvecklar jag resonemangen och den intresserade kan läsa dem däri. Hur som helst är skolsituationen alarmerande, oavsett om Björklunds citat varit korrekta eller inte.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner