torsdag 26 juni 2008

Paradiset eller helvetet?

Universiteten i Maryland har genomfört en undersökning där man har frågat människor i 19 länder hur de ställer sig till tortyr. I fyra av de länder som deltagit lär en majoritet vara positivt inställd till tortyr om man har med terrorister att göra. Konstigt bara, att när jag läser materialet i t.ex. Aftonbladets artikel får jag det till att en majoritet av invånarna i sex av dessa länder faktiskt ställer sig positiva. Se själva här. Såvitt jag vet betyder "flertalet", så som det sägs om Thailand, en majoritet. I fallet med Sydkorea anger man att lika många är för som emot - alltså vacklande nära en majoritet.

Paranoikern i mig börjar självklart undra över varför det är acceptabelt att sätta ut skrämmande procentsatser för vissa länder, men inte för alla. Vad beror det t.ex. på att det går bra att skriva att i Turkiet är 51% positivt inställda, medan man i fallet Thailand säger "flertalet" (som i mitt tycke betyder exakt samma sak)? Resonerar man månne som så att Thailand, som i likhet med Turkiet är ett stort svenskt chartermål, fortfarande är en sådan guldkalv för turistnäringen i Sverige att man inte vill solka bilden av semesterparadiset genom att i klartext tala om att en huvuddel av befolkningen tycker att det är ok med tortyr? Jag menar, Turkiet kommer aldrig att kunna tvätta bort bilden av grymma fängelser som så framgångsrikt spreds via filmen "Midnight Express" - så vad gäller tortyr är Turkiet redan brännmärkt i folks medvetande.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner