torsdag 2 oktober 2008

Är ni musar eller möss?

Pluralbildning är ett av de element i svenskan som är svårast att tillägna sig, då man som vuxen vill lära sig språket. Med alla deklinationer som finns, förutom de 6-7 största, förefaller substantivens värld mest som en slumpartad snårskog.

Den nya teknikens framsteg orsakar även problem med fenomenet hos oss infödda svenskar. Ett tydligt exempel är datormusen. Så länge man bara har en råder inga tvivel om vad det heter, men träffar man på en hel skock blir det genast svårare. Heter det egentligen datormusar, eller datormöss?

I sådana situationer är det bra att Catharina Grünbaum på DN finns. Hon reder ut begreppen med tydlighet och ackurans. Och man får lära sig, en gång för alla, att det heter datamöss. Tack för det, Catharina. Dina svar har räddat mig från många grå hår. :-)

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner