tisdag 7 oktober 2008

Farliga djur

I Metro varnar man idag för att låta barn under 5 år ha andra husdjur än hund eller katt. I rubriken nämner man hamstern, men i artikeln motiveras inte varför hamstern anses olämplig, men katt och hund rekommenderas som lämpliga.


Däremot informerar man om det olämpliga att låta småbarn ha närkontakt med reptiler pga djurens ovanliga bakterieflora. Men, en reptil befinner ju sig oftast i ett, ofta låst, terrarium, och alltså utom räckhåll för barnet, medan en hamster oftast placeras i barnets rum i en gallerbur med "petvänliga" nätöppningar...


Det lite underliga med artikeln är också att man inte nämner burfåglar, som har en bakterieflora nästan lika främmande som reptilerna, och som dessutom bär fjädrar (en tänkbar allergen) och sålunda borde vara ett mer olämpligt alternativ.


Nej, Metro. Om ni ska publicera sådana här nyheter tycker jag att ni bör korrläsa dem lite bättre, och se om informationen som skrivits kan anses som fullödig.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner