torsdag 9 oktober 2008

Ett tveeggat svärd

Att det är viktigt att komma väl förberedd till doktorn är en sanning som tål att upprepas. I synnerhet för oss som lider av en sjukdom som inte syns i vårt yttre på samma sätt som en bruten arm är det viktigt att ta reda på så mycket information som möjligt före vi träder in i vårdapparaten.

Samtidigt är detta kunskapssökande ett tveeggat svärd. Vissa läkare tål inte att man som patient frågar, ifrågasätter och föreslår saker, utan ser det som att man underkänner läkarens kompetens. Och, att läkaren känner sig förfördelad är inte en bra grogrund för den som vill ha effektiv vård.

Jag brukar själv skriva ner hemma vad jag vill ta upp under mitt läkarbesök - frågor, behandlingsförslag och eventuella nytillkomna symptom. På samma papper brukar jag också skriva upp de mediciner jag behöver. En del läkare skiter fullständigt i min, alltså patientens kunskap om den egna sjukdomen, medan andra verkligen uppskattar den.

Jag tror tyvärr inte att det finns en patentlösning för att få så god vård som möjligt, men jag tror att man genom att vara påläst förbättrar sina odds.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner