torsdag 23 oktober 2008

Inte konstigt alls

Det är väl inte ett enda smack underligt att höginkomsttagare skattefifflar mer än låg- och medelinkomsttagare.

För en låginkomsttagare är det svårt, för att inte säga omöjligt. Vad ska man till exempel kunna göra avdrag för? Tjänstebil? Nej, för tjänstebil får man inte som t.ex. snabbköpskassörska. Och det gäller för många av de avdrag de mer välbeställda kan göra. Låginkomsttagare har helt enkelt betydligt mer begränsade möjligheter.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner