måndag 22 september 2008

Språkliga störningar

Jag skulle skämmas för att i min presentation nämna att jag är en numera avlagd svensklärare, om jag inte tar upp nyheten i SvD om de mest frekvent felstavade orden i svenska språket.

I artikeln, som inte är så mycket en artikel som en uppräkning, nämner man en sida där man kan få hjälp med t.ex. stavningskontroll om man är osäker. Spontant undrar jag vad man ska med en sådan till, när denna funktion ju redan finns tillgänglig i de flesta, för att inte säga alla, ordbehandlingsprogram.

Något som faktiskt stör mig betydligt mer än felstavade ord är missbruket av subjektsform av pronomina när det egentligen ska vara objektsform: "Jag pratade med han idag." Det heter inte så! Inte heller "Jag har inte träffat hon idag." Ska det vara så svårt att bibehålla denna, faktiskt för betydelsen ganska viktiga, skillnaden? Man kan inte skylla på anglifiering av språket - på engelska framgår skillnaden tydligt: "I spoke to him." Ingen skulle få för sig att säga "I spoke to he." Nej, ni fortfarande aktiva språklärare, kämpa på. Detta oskick måste utrotas innan det blir alltför vedertaget.

Jag skulle i detta sammanhang även vilja uppmärksamma ett annat problem i framför allt ungdomars skrift - ett modernt, högst internetbaserat fenomen - nämligen dessa otaliga förkortningar, som jag brukar kalla för msn-ska. Kmr kan förefalla spara mycket tid då man chattar och allt ska gå så himla fort, men i en skoluppgift kommer kmr i stället att kosta den vane chattaren en hel massa tid, eftersom han/hon måste gå in och rätta, kanske skriva om hela uppgiften.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner