lördag 6 september 2008

Snarkare är tröttare

Att snarkning är tröttande för personen som ligger bredvid är ingen överraskning. Sedan tidigare är det också känt att sömnapné, alltså ofrivilliga andningsuppehåll i samband med snarkning har skadliga inverkningar på hälsan hos snarkaren. Nu visar en ny rapport även att den frekvente snarkaren, även utan andningsuppehåll, upplever sin sömnkvalité som sämre och är tröttare under dagen än den som inte snarkar.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner