onsdag 3 september 2008

Reaktorstopp leder till isotopbrist

Idag skriver Aftonbladet om en konsekvens av kärnreaktorstopp som inte så ofta diskuteras. Säkerhetsstoppet av en reaktor i Holland får nämligen direkta konsekvenser för cancersjuka svenskar (samt övriga västeuropeer och nordamerikaner). Reaktorn är vanligen leverantör av grundämnet varur man får den isotop som brukar injiceras i samband med röntgenundersökningar av cancersjuka då det undersöks hur mycket sjukdomen spridit sig.


Man tvingas nu hårdprioritera bland patienterna, eftersom nuvarande leverans endast blir 30% av den vanliga mängden. Jag håller en tumme för att ingen ska behöva dö för att röntgenundersökningen inte kunnat genomföras på det sätt som bäst visar behandlingsbehovet.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner