måndag 1 september 2008

Komplicerar för den som redan har det svårt

Det är knappt man tror sina ögon då man ser att ett av Sveriges största färdtjänstföretag outsourcar sin telefonbeställning till Baltikum och Moldavien. Färdtjänst vänder sig, för den som inte vet, till personer som har stora svårigheter med att använda allmänna transportmedel; framför allt äldre och/eller funktionshindrade.

Många av dem som ringer och beställer färdtjänst har problem med hörseln, och i vissa fall även med talet. Att då komma till en telefonist som har problem med språket och helt saknar lokalkännedom kan bli ödesdigert. Nja, kanske inte ödesdigert, men i alla fall omöjliggöra en resebeställning till och från rätt adress.

Det borde vara en fullständig självklarhet att man behåller denna telefonisttjänst inom landet, av hänsyn till resenärerna. Jag kan lova att livet är svårt nog ändå för de flesta färdtjänstresenärerna redan utan språkförbistringar.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner