torsdag 25 september 2008

Klandra individen

Just nu står morgontv från SVT på, och man diskuterar skolmassakern i Finland. Man har bjudit in en psykiater, chefen för rapport, och en representant för Google, för övrigt den nordiske policychefen. Psykiatern försöker lägga en del av skulden och ansvaret för den inträffande händelsen på respektive medieaktör. Och jag tycker att resonemanget är så fel!

Man kan inte klandra nyhetsprogrammet för att de relaterar och återger det som faktiskt händer i världen. Deras uppgift är inte att bestämma vad som är "rätt och fel" i de händelser som faktiskt inträffar, deras uppdrag är att berätta, sprida och informera.

Lika lite anser jag att en enskild representant för Youtube, och indirekt Google, kan tvingas ta ansvar för vad deras användare väljer att lägga ut för filmer - mer än de redan gör. På Youtube har varje användare möjlighet att rapportera om material som man anser bryter mot den policy för publicering som sajten formulerat. Då en rapport kommer in om olämpligt material granskas detta, och det avgörs huruvida materialet ska tas bort eller inte. Mer kan man inte göra som medieföretag, tycker jag.

Varje individ är till syvende och sist den ende som kan lastas för sina egna val, och sina handlingar. Hur gärna man än vill kan man inte lämpa över detta ansvar på den diffusa storheten "samhället".

Det inträffade i Finland var en tragedi, inte tu tal om det, men det kommer att hända igen - antingen Rapport publicerar nyheter eller inte, oberoende av om Youtube fortsätter att ge sina användare ansvaret att lägga ut material på sajten - material som ska följa deras riktlinjer.


I samma program rapporteras också att den svenska polisen ska få lära sig hur man bemöter skolskjutningar. Det kan jag tala om. Man försöker förhindra dem. Går inte det ska man försöka få stopp på det så snabbt som möjligt. Lätt som en plätt.

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner