söndag 21 september 2008

Från böljan den blå

Jag är glad att jag inte behöver undervisa någon i evolutionslära.

Forskare har nu funnit att människan snarare stammar från fiskar än fyrfota djur. Denna slutsats drar man utifrån datortomografi-bilder av fiskfossiler, där man upptäckt anlag till fingrar - och man antar därför att djuren var på väg upp ur vattnet till att leva på land. Fiskarna med dessa anlag har inte världens enklaste namn; Panderichthys, heter de. Försök att säga det snabbt fem gånger utan att vricka tungan. :-)


Tidigare trodde man att Tetrapoderna, en annan fiskart var först med slika antydningar till fingrar, och därför är denna upptäckt av Panderichthys att betrakta som en smärre evolutionär revolution.

2 kommentarer:

Vetskap sa...

Jag vill bara upplysa om att artikeln i SvD om Panderichthys är missvisande och felaktig. Vad forskarna upptäckt, eller snarare bekräftat, är att anlag för fingrar uppstod tidigare under evolutionen än man förut trott, inte att människans evolutionära stamträd har förändrats.

Tidigare har många ansett att finger-anlag först uppstod hos de tidigaste landlevande fyrfotadjuren, tetrapoderna. Tetrapoderna har givit upphov till kräldjur, dinosaurier, groddjur, fåglar samt däggdjur, och därmed människor.

Tetrapoderna i sin tur har uppstått från fiskar som gått upp på land. Panderichthys är en av dessa "övergångs"-former från fiskarna. Nu har forskarna kunnat röntga ett Panderichthys-fossil och upptäckt att även det har ben-anlag för fingrar. Med andra ord så vet man nu att fingeranlagen uppstod redan hos tetrapodernas förfäder.

Den här nyheten förändrar därmed inte ordningen på hur evolutionen gått till utan bara att fingeranlag uppstått tidigare än man tidigare känt till.

Att SvD skriver om nyupptäckta släktingar, att vi är mer släkt med fiskar än fyrfotadjur, och att människan hoppade över fyrfotadjuren är fullständigt förvirrat och opåläst. Jag antar att författaren till artikeln inte är vetenskapsjournalist, för då skulle det vara tveksamt om hon skulle kunna behålla jobbet.

Det märkliga är att författaren och SvD inte ändrat i artikeln trots att de har informerats om de konstiga felaktigheterna.

Här finns en bra kortfattad beskrivning om fynden ifrån Uppsala Universitet:
http://www.uu.se/press/pm.php?typ=pm&id=312

Anna G Rahm sa...

Jag uppskattar din förtydligande klargörelse, och ska försöka skaffa mig mer information genom att följa din länk. Tack!

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner