tisdag 26 augusti 2008

Jag säger NEJ!

Så länge vi har 9-årig skolplikt i Sverige borde det även vara en självklarhet att föräldrarnas ekonomi inte ska påverka barnens möjlighet att fullgöra denna; inklusive alla av skolan arrangerade kringaktiviteter.

Att ta ut extra avgifter för aktiviteter är ett otyg som många skolor tillämpar, och enligt dagens lagskrivning är de i sin fulla rätt att göra så:
"i verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna". Denna ordalydelse lämnar stora möjligheter till godtycklig tolkning. Det som på en skola anses vara en rimlig kostnad ses på en annan som en halv förmögenhet.

En skärpning av formuleringen i skollagen är ett första steg mot en skola som är tillgänglig på lika villkor för alla barn, oberoende av föräldrarnas socioekonomiska position. Skolan är den plats där den demokratiska synen och allas lika värde ska ingjutas i våra unga. Ska det då samtidigt vara en plats där de ekonomiska klyftorna potentiellt tillåts segregera en grupp barn? I mitt tycke är svaret ett rungande nej!

Skolan och utbildning till våra barn måste få kosta, men finansieringsansvaret ska inte falla på oss föräldrar utöver den skatt vi redan betalar. Staten måste se till att varje skola har råd att garantera alla barn, från fattiga likväl som rika familjer får samma förutsättningar att delta i skolaktiviteterna. Allt annat är oacceptabelt!

Inga kommentarer:

 

Anna G Rahms funderingar och spetsfundigheter © 2008. Design By: SkinCorner